Thursday, January 23, 2014

ลืมรหัส Apple id 11ขั้นตอนในการแก้ไขรหัสผ่าน Apple id

ช่วยด้วย!!! ลืมรหัส Apple id 
ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปในการแก้ไข หรือเปลี่ยนรหัสผ่าน Apple id สำหรับใครที่จำรหัสไม่ได้ ต้องการแก้ไข เปลี่ยนรหัสเชิญทางนี้เลยครับ ขั้นตอนก็มีดังต่อไปนี้ครับ